• Logo

Zakres usług

Prawo budowlane

Pozwolenie na budowę. Samowola budowlana. Pozwolenie na użytkowanie. Legalizacja samowoli budowlanej. Zmiana sposobu użytkowania.

Prawo administracyjne

Skargi, zażalenia, odwołania na decyzje administracyjne i postanowienia. Warunki zabudowy. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Nieruchomości

Bezpieczny zakup nieruchomości. Opiniowanie umów. Odszkodowania z tytułu umów deweloperskich. Spory sądowe z deweloperami.

Umowy

Opiniowanie umów pod kątem ryzyka prawnego, w tym umów deweloperskich i umów o roboty budowlane. Sporządzanie umów, wzorów umów, regulaminów wewnętrznych. Uczestnictwo w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach w zakresie warunków umów.

Spory sądowe

Zastępstwo procesowe w sporach z deweloperami i wykonawcami. Sporządzanie pism procesowych. Opiniowanie zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań. Przygotowywanie strategii prowadzonego postępowania.

Windykacja należności

Oferujemy szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności w systemie bezprowizyjnym. Od wielu lat Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie dochodzenia wierzytelności na wszystkich etapach postępowania.

O nas...

O nas...

Kancelaria Budowlana oferuje pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa budowlanego i administracyjnego. Reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji. Sporządzamy opinie prawne, projekty umów, wnioski, podania, zażalenia, apelacje, a także pisma procesowe w toku postępowań sądowych i administracyjnych. Kancelaria Budowlana świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa budowlanego klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczo-budowlanej. Współpracuje z wysokiej klasy ekspertami z zakresu techniki budowlanej, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, architektami.

Porady prawne online

Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z porad prawnych online. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy formularz, za pomocą którego mogą Państwo złożyć zapytanie.
Avatar

Porady prawne online / Kontakt

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem. Przy ustalaniu wynagrodzenia za usługi Kancelarii brany jest pod uwagę czas poświęcony przy świadczeniu pomocy prawnej oraz rodzaj i stopień skomplikowania określonej sprawy.

Artykuły

OPŁATA LEGALIZACYJNA

Jednym z etapów postępowania legalizującego samowolę budowlaną jest wydanie przez organ administracji, postanowienia ustalającego wysokość opłaty legalizacyjnej. Dotyczy to postępowań ...
Czytaj dalej...

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Samowola budowlana mimo, iż nie jest pojęciem ustawowym, w praktyce oznacza postępowanie administracyjne prowadzone przez organ nadzoru budowlanego, w sytuacji, ...
Czytaj dalej...

Informacje