Kancelaria Budowlana Radcy Prawnego
Marta Kancelarczyk

ul. Chmielna 2 Lok. 31, 00-020 Warszawa

Zakres usług

Prawo budowlane

Pozwolenie na budowę. Samowola budowlana. Pozwolenie na użytkowanie. Legalizacja samowoli budowlanej. Zmiana sposobu użytkowania.

Prawo administracyjne

Skargi, zażalenia, odwołania od decyzji administracyjnych. Warunki zabudowy. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Nieruchomości

Bezpieczny zakup nieruchomości. Opiniowanie umów. Odszkodowania z tytułu umów deweloperskich. Spory sądowe z deweloperami.

Umowy

Opiniowanie umów pod kątem ryzyka prawnego, w tym umów deweloperskich i umów o roboty budowlane. Sporządzanie umów, wzorów umów, regulaminów wewnętrznych. Uczestnictwo w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach w zakresie warunków umów.

Spory sądowe

Zastępstwo procesowe w sporach z deweloperami i wykonawcami. Sporządzanie pism procesowych. Opiniowanie zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań. Przygotowywanie strategii prowadzonego postępowania.

Windykacja należności

Oferujemy szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności w systemie bezprowizyjnym. Od wielu lat Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie dochodzenia wierzytelności na wszystkich etapach postępowania.

O nas

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa budowlanego i administracyjnego, a także prawa cywilnego. Reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji. Sporządzamy opinie prawne, projekty umów, wnioski, podania, zażalenia, apelacje, a także pisma procesowe w toku postępowań sądowych i administracyjnych.

Naszą Kancelarię tworzą radcowie prawni i prawnicy posiadający wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych.

Porady prawne online

Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z porad prawnych online. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy formularz, za pomocą którego mogą Państwo złożyć zapytanie.

Porady prawne online / Kontakt

 

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem. Przy ustalaniu wynagrodzenia za usługi Kancelarii brany jest pod uwagę czas poświęcony przy świadczeniu pomocy prawnej oraz rodzaj i stopień skomplikowania określonej sprawy.

Konsultacja prawna w Kancelarii

od 250 PLN

Zagadnienie prawne – to zwięzłe i krótkie przedstawienie i rozwiązanie problemu prawnego. Dotyczy nieskomplikowanych stanów faktycznych

Porada prawna online

od 200 PLN

Porada prawna online – to zwięzłe i krótkie przedstawienie i rozwiązanie problemu prawnego. Dotyczy nieskomplikowanych stanów faktycznych. Bardziej skomplikowane sprawy wyceniane indywidualnie.

Porada prawna z pismem procesowym

od 550 PLN

Porada prawna online lub konsultacja prawna w Kancelarii połączona ze sporządzeniem pozwu, wniosku lub innego pisma w sprawie.

Najnowsze artykuły

Zanim podpiszesz UMOWĘ DEWELOPERSKĄ sprawdź PROSPEKT INFORMACYJNY

Zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwanej ustawą deweloperską, Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż lokali, obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący...

OPŁATA LEGALIZACYJNA

Jednym z etapów postępowania legalizującego samowolę budowlaną jest wydanie przez organ administracji, postanowienia ustalającego wysokość opłaty legalizacyjnej. Dotyczy to postępowań opartych na art. 48 i nast., art.49 b, czy art.71 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r....

Partnerzy

Kancelaria Budowlana