Zanim podpiszesz UMOWĘ DEWELOPERSKĄ sprawdź PROSPEKT INFORMACYJNY

Zanim podpiszesz UMOWĘ DEWELOPERSKĄ sprawdź PROSPEKT INFORMACYJNY

Zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwanej ustawą deweloperską, Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż lokali, obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący...
OPŁATA LEGALIZACYJNA

OPŁATA LEGALIZACYJNA

Jednym z etapów postępowania legalizującego samowolę budowlaną jest wydanie przez organ administracji, postanowienia ustalającego wysokość opłaty legalizacyjnej. Dotyczy to postępowań opartych na art. 48 i nast., art.49 b, czy art.71 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r....
LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Samowola budowlana mimo, iż nie jest pojęciem ustawowym, w praktyce oznacza postępowanie administracyjne prowadzone przez organ nadzoru budowlanego, w sytuacji, gdy inwestor, wbrew obowiązującym przepisom, rozpoczął budowę bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę...