Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne
1.1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.kancelaria-budowlana.pl jest Kancelaria Radcy Prawnego Marta Kancelarczyk (adres siedziby: Warszawa ul. Chmielna 2 lok.31, e‑mail: biuro@kancelaria-budowlana.pl ) ‑zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
1.2 Dane osobowe Usługobiorcy/Użytkowniku serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Cel i zakres zbierania danych
2.1 Przetwarzanie danych Usługobiorcy w celu realizacji umowy o pomoc prawną odbywa się na podstawie zawartej z nim umowy. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia świadczenia usług, o ile odrębne przepisy nie będą wymagały zachowania dłuższego okresu przetwarzania. W przypadku nie zawarcia umowy, dane zostaną usunięte w terminie 30 dni od chwili złożenia przez Usługobiorcę rezygnacji z zawarcia umowy.
2.2 Kancelaria realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Usługobiorcach /Użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
2.3 Informacje w formularzach.
a. Kancelaria zbiera informacje podane dobrowolnie przez Usługobiorcę/Użytkownika serwisu.
b. Kancelaria może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
c. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Usługobiorcy/Użytkownika serwisu.
d. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego zapytania, np w celu wykonania usługi lub kontaktu handlowego.
e. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi na rzecz Kancelarii– w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Kancelaria w tym zakresie współpracuje.

3. Podstawa przetwarzania danych i ich udostępnienie
3.1 Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Użytkownika serwisu jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
3.2 Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Użytkownika serwisu jest konieczność realizacji umowy o pomoc prawną, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
3.3 Udostępnienie danych.
a. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
b. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
c. Kancelaria może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę internetową upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Pliki cookies
4.1 Administrator może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
4.2 Administrator może przechowywać pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie może uzyskać dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
4.3 Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4.4 Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
5.1 Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.2 W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.3.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.