Wzory gotowych umów:

Umowa
rezerwacyjna

Wraz z praktycznymi wskazówkami. Oferowany wzór umowy jest autorskim wzorem umowy rezerwacyjnej lokalu mieszkalnego sporządzonym przez radcę prawnego. Stronami umowy jest przedsiębiorca inny niż deweloper ( np.: Flipper) i rezerwujący będący tzw. konsumentem

Wzór umowy

129 zł

Umowa o
remont lokalu

Kompleksowy wzór umowy o remont lokalu zapewniający ochronę interesu inwestora. Zawiera regulacje korzystane dla inwestora, w tym zapisy zabezpieczające jego interes na wypadek wystąpienia problemów z wykonawcą ; wzór umowy sporządzony przez Radcę prawnego.

Wzór umowy

279 zł

Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy

Wzór umowy o pełnienie funkcji kierownika budowy podczas wykonywania robót budowlanych, pomiędzy inwestorem a kierownikiem budowy; zawiera m.in. rozbudowany spis obowiązków kierownika budowy, a także praktyczne wskazówki na co powinniśmy zwracać uwagę.

Wzór umowy

169 zł

Umowa o wykonanie prac projektowych

Wzór umowy pomiędzy inwestorem a projektantem (biurem projektowym) o kompleksowe prace projektowe obejmujące: sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie przez projektanta na rzecz inwestora decyzji pozwolenia na budowę wraz ze wszystkim wymaganymi dokumentami.

Wzór umowy

289 zł

Wzór umowy najmu okazjonalnego

Wzór umowy najmu okazjonalnego wraz z oświadczeniem Najemcy ze wskazaniem lokalu, oraz protokołem zdania lokalu. Wzór umowy zabezpiecza Wynajmującego. Kupując wzór umowy dodatkowo otrzymujesz wzór Oświadczenia Najemcy zawierającego wskazanie lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji.

Wzór umowy

249 zł

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego wraz z protokołem przekazania lokalu, sporządzony przez radcę prawnego. Wzór umowy zabezpiecza zwłaszcza interes Wynajmującego; kupując wzór umowy dodatkowo otrzymujesz wzór protokołu przekazania lokalu.

Wzór umowy

219 zł

Wzór wniosku o legalizację uproszczoną

Bezpłatny wzór

0 zł

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę

Bezpłatny wzór

0 zł

Wzór zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bezpłatny wzór

0 zł

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Bezpłatny wzór

0 zł

Wzór zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Bezpłatny wzór

0 zł

Wniosek o przyznanie prawa pomocy dla osoby prawnej‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‎

Bezpłatny wzór

0 zł

Wniosek o przyznanie prawa pomocy

Bezpłatny wzór

0 zł

Wzór wniosku o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

Bezpłatny wzór

0 zł

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bezpłatny wzór

0 zł

Wzór wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych

Bezpłatny wzór

0 zł

Wzór wniosku o pozwolenie na użytkowanie‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎

Bezpłatny wzór

0 zł

Wzór zgłoszenia rozbiórki‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Bezpłatny wzór

0 zł

Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Bezpłatny wzór

0 zł

Wzór wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

Bezpłatny wzór

0 zł

Wzór zgłoszenia zmiany sposobu użytkownia obiektu budowlanego lub jego części

Bezpłatny wzór

0 zł

Wzór umowy

Umowa
rezerwacyjna

Wraz z praktycznymi wskazówkami. Oferowany wzór umowy jest autorskim wzorem umowy rezerwacyjnej lokalu mieszkalnego sporządzonym przez radcę prawnego. Stronami umowy jest przedsiębiorca inny niż deweloper ( np.: Flipper) i rezerwujący będący tzw. konsumentem

129 zł

Wzór umowy

Umowa o remont lokalu

Kompleksowy wzór umowy o remont lokalu zapewniający ochronę interesu inwestora. Zawiera regulacje korzystane dla inwestora, w tym zapisy zabezpieczające jego interes na wypadek wystąpienia problemów z wykonawcą ; wzór umowy sporządzony przez radcę prawnego.

169 zł

Wzór umowy

Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy

Wzór umowy o pełnienie funkcji kierownika budowy podczas wykonywania robót budowlanych, pomiędzy inwestorem a kierownikiem budowy; zawiera m.in. rozbudowany spis obowiązków kierownika budowy, a także praktyczne wskazówki na co powinniśmy zwracać uwagę.

99 zł

Wzór umowy

Umowa o wykonanie prac projektowych

Wzór umowy pomiędzy inwestorem a projektantem (biurem projektowym) o kompleksowe prace projektowe obejmujące: sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie przez projektanta na rzecz inwestora decyzji pozwolenia na budowę wraz ze wszystkim wymaganymi dokumentami.

179 zł

Wzór umowy

Wzór umowy najmu okazjonalnego

Wzór umowy najmu okazjonalnego wraz z oświadczeniem Najemcy ze wskazaniem lokalu, oraz protokołem zdania lokalu, sporządzony przez radcę prawnego. Wzór umowy zabezpiecza zwłaszcza interes Wynajmującego; kupując wzór umowy dodatkowo otrzymujesz wzór Oświadczenia Najemcy zawierającego wskazanie lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu oraz protokół zdania lokalu.

249 zł

Wzór umowy

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego wraz z protokołem przekazania lokalu, sporządzony przez radcę prawnego. Wzór umowy zabezpiecza zwłaszcza interes Wynajmującego; kupując wzór umowy dodatkowo otrzymujesz wzór protokołu przekazania lokalu.

219 zł


Wzór wniosku o legalizację uproszczoną

0 zł


Wzór wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę

0 zł


Wzór zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

0 zł


Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

0 zł