Zadzwoń do nas: +48 534 555 545

Napisz do nas: biuro@kancelaria-budowlana.pl

Nasz adres: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2/31 | 00-029 Warszawa Nowy świat 33/13

 

Umowa najmu okazjonalnego wraz z załącznikami

Wzór umowy najmu okazjonalnego wraz z oświadczeniem Najemcy ze wskazaniem lokalu, oraz protokołem
zdania lokalu, sporządzony przez radcę prawnego. Wzór umowy zabezpiecza zwłaszcza
interes Wynajmującego; kupując wzór umowy dodatkowo otrzymujesz wzór Oświadczenia Najemcy
zawierającego wskazanie lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji
obowiązku opróżnienia lokalu oraz protokół zdania lokalu.

249.00

Udostępnij

wzór dostępny natychmiast po zakupie,
edytowalny format,
z chwilą zakupu wzoru umowy, Kancelaria udziela Kupującemu niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie ze wzoru. Kupujący uprawniony jest korzystać z zakupionego wzoru na własny użytek, w tym także własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nie jest uprawniony rozpowszechniać wzór umowy lub wprowadzać go do obrotu, a w szczególności nieodpłatnie udostępniać wzór osobom trzecim, ani oferować wzoru umowy jako własny utwór lub towar,
prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego,