Zadzwoń do nas: +48 534 555 545

Napisz do nas: biuro@kancelaria-budowlana.pl

Nasz adres: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2/31 | 00-029 Warszawa Nowy świat 33/13

 

Wzór umowy o kompleksowe prace projektowe

Wzór umowy pomiędzy inwestorem a projektantem (biurem projektowym) o kompleksowe prace projektowe obejmujące: sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie przez projektanta na rzecz inwestora decyzji pozwolenia na budowę wraz ze wszystkim wymaganymi dokumentami, sprawowanie nadzoru autorskiego; wzór umowy zawiera regulacje korzystane dla inwestora, w tym zapisy zabezpieczające jego interes na wypadek wystąpienia problemów podczas wykonywanie umowy przez projektanta; wzór umowy zawiera także zapisy związane z prawami autorskimi, co w tego typu umowach jest niezwykle istotne; wzór umowy sporządzony przez radcę prawnego.

289.00

Udostępnij

wzór dostępny natychmiast po zakupie,
edytowalny format,
z chwilą zakupu wzoru umowy, Kancelaria udziela Kupującemu niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie ze wzoru. Kupujący uprawniony jest korzystać z zakupionego wzoru na własny użytek, w tym także własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nie jest uprawniony rozpowszechniać wzór umowy lub wprowadzać go do obrotu, a w szczególności nieodpłatnie udostępniać wzór osobom trzecim, ani oferować wzoru umowy jako własny utwór lub towar,
prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego,