Samowola urbanistyczna- czym różni się od samowoli budowlanej?

Mało z nas ma świadomość, że poza samowolą budowlaną istnieje także samowola urbanistyczna. Z samowolą urbanistyczną mamy do czynienia, np.: gdy wykorzystujemy naszą działkę w sposób sprzeczny niż wynika to z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy innych aktów planistycznych. Nadto musimy pamiętać, że dokonując zmiany zagospodarowania terenu, która ma charakter trwały powinniśmy uzyskać uprzednio […]