Samowola Budowlana

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie tzw. samowoli budowlanej. Jeśli posiadasz budynek lub inny obiekt budowlany wybudowany bez wymaganych zezwoleń lub w trakcie realizacji inwestycji zostały popełnione odstępstwa od projektu, nasz zespół pomoże Ci w legalizacji samowoli budowlanej.

Nasi doświadczeni prawnicy posiadają szeroką wiedzę z zakresu prawa budowlanego i pomogą Ci w załatwieniu formalności zw. z procedurą legalizacyjną. Zapewniamy reprezentację podczas spotkań z władzami lokalnymi i organami nadzoru budowlanego, takimi jak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jeśli sprawa trafi do sądu administracyjnego, nasz zespół podejmie się zastępstwa procesowego i będzie reprezentował Cię także przed sądem.

Ponadto, oferujemy również pomoc prawną we wszczynaniu postępowań w zakresie popełnienia samowoli budowlanej oraz ocenę możliwości legalizacji obiektu. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach związanych z samowolą budowlaną, skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc Ci w rozwiązaniu problemu.

Zobacz nasze wzory umów

Umowa
rezerwacyjna

Wraz z praktycznymi wskazówkami. Oferowany wzór umowy jest autorskim wzorem umowy rezerwacyjnej lokalu mieszkalnego sporządzonym przez radcę prawnego. Stronami umowy jest przedsiębiorca inny niż deweloper ( np.: Flipper) i rezerwujący będący tzw. konsumentem

Wzór umowy

129 zł

Umowa o
remont lokalu

Kompleksowy wzór umowy o remont lokalu zapewniający ochronę interesu inwestora. Zawiera regulacje korzystane dla inwestora, w tym zapisy zabezpieczające jego interes na wypadek wystąpienia problemów z wykonawcą ; wzór umowy sporządzony przez Radcę prawnego.

Wzór umowy

279 zł

Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy

Wzór umowy o pełnienie funkcji kierownika budowy podczas wykonywania robót budowlanych, pomiędzy inwestorem a kierownikiem budowy; zawiera m.in. rozbudowany spis obowiązków kierownika budowy, a także praktyczne wskazówki na co powinniśmy zwracać uwagę.

Wzór umowy

169 zł

Umowa o wykonanie prac projektowych

Wzór umowy pomiędzy inwestorem a projektantem (biurem projektowym) o kompleksowe prace projektowe obejmujące: sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie przez projektanta na rzecz inwestora decyzji pozwolenia na budowę wraz ze wszystkim wymaganymi dokumentami.

Wzór umowy

289 zł

Wzór umowy

Umowa
rezerwacyjna

Wraz z praktycznymi wskazówkami. Oferowany wzór umowy jest autorskim wzorem umowy rezerwacyjnej lokalu mieszkalnego sporządzonym przez radcę prawnego. Stronami umowy jest przedsiębiorca inny niż deweloper ( np.: Flipper) i rezerwujący będący tzw. konsumentem

129 zł

Wzór umowy

Umowa o remont lokalu

Kompleksowy wzór umowy o remont lokalu zapewniający ochronę interesu inwestora. Zawiera regulacje korzystane dla inwestora, w tym zapisy zabezpieczające jego interes na wypadek wystąpienia problemów z wykonawcą ; wzór umowy sporządzony przez radcę prawnego.

279 zł

Wzór umowy

Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy

Wzór umowy o pełnienie funkcji kierownika budowy podczas wykonywania robót budowlanych, pomiędzy inwestorem a kierownikiem budowy; zawiera m.in. rozbudowany spis obowiązków kierownika budowy, a także praktyczne wskazówki na co powinniśmy zwracać uwagę.

169 zł

Wzór umowy

Umowa o wykonanie prac projektowych

Wzór umowy pomiędzy inwestorem a projektantem (biurem projektowym) o kompleksowe prace projektowe obejmujące: sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie przez projektanta na rzecz inwestora decyzji pozwolenia na budowę wraz ze wszystkim wymaganymi dokumentami.

289zł

Potrzebujesz porady prawnej?

Napisz do nas, opisz swój problem i skorzystaj z bezpłatnej wyceny…