Zadzwoń do nas: +48 534 555 545

Napisz do nas: biuro@kancelaria-budowlana.pl

Nasz adres: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2/31 | 00-029 Warszawa Nowy świat 33/13

 

Plac budowy, kopce piachu. Kraków 13.06.2021 15:00

Ostatnie publikacje

Umowa z wykonawcą

Dość częste problemy, z jakimi spotykamy się w Kancelarii to spory inwestora z wykonawcą. Głównym powodem problemów jest oczywiście wadliwe wykonywanie prac oraz niedotrzymywanie terminów.
Są jednak sposoby, aby inwestor uniknął negatywnych konsekwencji spowodowanych przez nieuczciwego wykonawcę lub co najmniej zminimalizował skutki tych działań.

Podstawą jest podpisanie umowy z wykonawcą przed rozpoczęciem przez niego prac. Jeżeli już na początku wykonawca oświadcza Państwu, że żadnej umowy nie zamierza podpisać to radzimy, zakończyć rozmowy na temat ewentualnej współpracy. Taka postawa wykonawcy, świadczy, że zakłada zmiany w toku wykonywania umowy, i raczej nie należy się spodziewać, że będą to zmiany na korzyść inwestora…
Wykonawca najpewniej obawia się też ewentualnych konsekwencji, które wszak będą wynikać z nieprzestrzegania przez niego zapisów umowy. Warto też zweryfikować potencjalnego wykonawcę, pod kątem jego wiarygodności np.: czy prowadzi działalność gospodarczą, czy nie ma negatywnych opinii. Zlecenie prac takiemu wykonawcy jest dla inwestora bardzo ryzykowane i zapewne prędzej czy później pojawią się problemy.

Co powinna zatem zawierać umowa z wykonawcą by zabezpieczała inwestora?

1. OKREŚLENIE CENY W FORMIE RYCZAŁTU– to z reguły nie pozwala wykonawcy na podnoszenie cen w trakcie obowiązywania umowy, a my mamy gwarancję, że zmieścimy się w założonym przez nas budżecie;
2. wprowadzenie zapisów o KARACH UMOWNYCH związanych z opóźnieniem w wykonywaniu prac- to dyscyplinuje wykonawcę, by pilnował terminowego wykonania umowy, pod rygorem poniesienia konsekwencji finansowych; precyzyjne zapisy umowne o karach umownych, zdecydowanie ułatwiają także dochodzenie ich zapłaty przed sądem, gdy okaże się to konieczne;
3. wprowadzenie zapisów regulujących warunki UMOWNEGO ODSTĄPIENIA OD UMOWY; jest to gwarancja dla inwestora by mógł zakończyć taką umowę na dowolnym etapie, gdy wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z ustaleniami;
4. wprowadzenie UMOWNEGO PRAWA POWIERZANIA WYKONYWANIA UMOWY innemu wykonawcy, gdy wykonawca pomimo upomnienia, wykonuje prace wadliwie- zastrzegając możliwość obciążenia wykonawcę dodatkowymi kosztami z tym związanymi;
5. pożądane są także zabezpieczenia takie jak: posiadanie przez wykonawcę POLISY UBEZPIECZENIOWEJ i załączenie jej kopii do umowy, czy podpisanie przez wykonawcę WEKSLA IN BLANCO. Warto wiedzieć, że gdy wykonawca wykonał prace w sposób wadliwy, posiadając polisę ubezpieczeniową możemy szkodę zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela, który w pierwszej kolejności powinien wysłać swojego rzeczoznawcę celem oceny prac. Gdy wady zostaną potwierdzone, ubezpieczyciel stosunkowo szybko wypłaca inwestorowi bezsporną kwotę. Nie będzie tu przeszkodą np.: sytuacja, w której wykonawca przestał odpowiadać na wezwania, odmawia usunięcia wad, co niestety w tego typu sytuacjach często się zdarza. Odszkodowanie od ubezpieczyciela jesteśmy także uzyskać bez konieczności kierowania pozwu do sądu i czekania czasem wiele lat na prawomocny wyrok.

To oczywiście, jedne z wielu elementów, jakie powinny znaleźć się w umowie z wykonawcą. Na stronie naszej Kancelarii we wzorach umów, znajdą Państwo odpłatny wzór umowy o remont lokalu, który mogą Państwo przedstawić do podpisu potencjalnemu wykonawcy.
https://kancelaria-budowlana.pl/wzory-umow/

 

Stan prawny na dzień 3 sierpnia 2022 r.